Zakład Patomorfologii - blok "H"

Sekretariat

22 326 58 12

e-mail:

patomorfologia@brodnowski.pl

Działalność Zakładu prowadzona jest w dwóch zasadniczych działach:

  • Dział diagnostyki biopsyjnej,
  • Dział diagnostyki sekcyjnej


Od początku swojej działalności Zakład ukierunkował się na wysokospecjalizowaną diagnostykę biopsyjną. Wynikało to głównie z tego, że część oddziałów jest Klinikami Akademii Medycznej, CMKP, jak i potrzeb oddziałów, zwłaszcza zabiegowych.

 

Aktualne możliwości diagnostyki biopsyjnej Zakładu pod względem merytorycznym i jakościowym całkowicie odpowiadają pełnemu współczesnemu spektrum i pod tym względem są praktycznie nieograniczone. Dotyczą one wszystkich faz postępowania diagnostycznego, a więc:

- Diagnostyki profilaktycznej i przedoperacyjnej jak:
  • histopatologiczna ocena wycinków tkankowych,
  • oligobiopsja endoskopowa (oesophago-, gastro-, duodeno-, colono-, broncho- i uro-biopsja).
  • cytodiagnostyka ginekologiczna szyjki,
  • cytodiagnostyka hormonalna,
  • cytodiagnostyka płynów jam ciała i torbieli,
  • cytodiagnostyka popłuczyn (np. po bronchoskopii),
  • cytodiagnostyka plwociny,
  • cytodiagnostyka rozmazów biopsji aspiracyjnej (BACC z guzów tkanek miękkich),
- Diagnostyki pooperacyjnej każdego materiału operacyjnego z pełnym uwzględnieniem aktualnych wymagań diagnostyki onkologicznej (grading, staging).
- Diagnostyki śródoperacyjnej.

 

Nasi specjaliści

 

dr Elżbieta Majewska-Michalska

Zakładowy Koordynator