II Oddział Kardiologii - wejście od ulicy Hożej 56, III piętro

Sekretariat

22 525 13 51

e-mail

sck.sekretariat@brodnowski.pl

Sekretariat II

22 525 12 76

Wszczepienie stymulatora - zapisy (pon. – pt. 7.30- 15.00)

512 061 040 / a.wiktorska@brodnowski,pl

Dyżurka Pielęgniarek

22 525 13 54

Pokoje Lekarskie:

22 525 13 52

22 525 13 53

 

II Oddział Kardiologii został przejęty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na początku 2017 r. Po przejęciu przeprowadzono przebudowę, modernizację oraz zakupiono wyposażenie sprzęt specjalistyczny. W pierwszym etapie zmian uruchomiono pracownię elektrofizjologii ukierunkowaną przede wszystkim na wszczepianie stymulatorów serca. Dalsze działania doprowadziły do otwarcia w 2019 roku pracowni hemodynamiki, która wsparła zabezpieczenie pacjentów centralnej części Warszawy w kontekście zawałów serca. Równolegle do rozwoju medycznej oferty Oddziału, ośrodek uczestniczy w działaniach naukowych. Na bazie II Oddziału Kardiologii powstała Klinika Chorób Serca CMKP. Przy Klinice działa również Koło Studenckie, które prowadzi dr. Anna Szymańska.

 

II Oddział Kardiologii liczy 28 łóżek, w tym:

 • Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej - 8 łóżek
 • Oddział Zachowawczy 20 łóżek, w tym 8 monitorowanych
 • Blok Operacyjny dla elektroterapii
 • Pracownia Hemodynamiki
 • Pracownie:

               - holterowska – zaburzeń rytmu

               - echokardiografii : TTE, TEE, STRES TEST

               - testów wysiłkowych

               - holter hr i rr

               - stymulatorów (dowiedz się więcej - link)

 • Poradnię Kardiologiczna

 

II Oddział Kardiologii przy ulicy Poznańskiej 22 został przejęty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. na początku 2017 r. Po przejęciu przeprowadzono przebudowę, modernizację oraz zakupiono wyposażenie oraz sprzęt specjalistyczny. Liczba pacjentów hospitalizowanych w roku 2018 wyniosła 1401. 

 

Zespół II Oddziału Kardiologii:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski - Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator

dr n. med. Joanna Syska-Sumińska - Zastępca Kierownika Kliniki/ II Koordynator Kliniczny

dr n. med. Jerzy Rekosz - Zastępca Kierownika Kliniki/ II Koordynator Kliniczny

Anna Bielecka – Grzegorzak - Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich i Obsługi Pacjentów

dr n. med. Anna Szymańska

dr n. med. Jarosław Karwowski

dr n. med. Beata Mierzejewska

dr n. med. Mateusz Solecki

lek. med. Renata Mączyńska-Mazuruk

lek.. med. Katarzyna Szmarowska

lek.  med. Anna Wiktorska

 

Informacje dla pacjentów i ich bliskich:

   Odwiedziny:

 • Odwiedziny pacjentów mogą odbywać się codziennie:
  w dni powszednie w godzinach 15.00 – 18.00,
  - w dni świąteczne w godzinach 13.00 – 18.30.

   Msze Święte

W niedziele o godzinie 7.30, na korytarzu oddziału, odprawiana jest Msza Święta dla pacjentów.

 

 

  


 

 

Nasi Specjaliści

Prof M.Dłużniewski.JPG

prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski

Kierownik Kliniki/Kliniczny Koordynator

 Anna Bielecka – Grzegorzak

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych