Śródmiejskie Centrum Kliniczne

Rejestracja / Informacja

22 525 13 55

e-mail:

sck.rejestracja@brodnowski.pl

Izba Przyjęć

22 525 12 63

Sekretariat

22 525 13 51

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna ambulatoryjna

22 525 12 63

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna wyjazdowa dla Śródmieścia

22 888 29 20

e-mail Oddział Kardiologii

sck.sekretariat@brodnowski.pl

Śródmiejskie Centrum Kliniczne zostało powołane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. jako kardiologiczna filia szpitala. ŚCK powstało na bazie oddziału kardiologii przejętego na początku 2017 r. Po przejęciu przeprowadzono przebudowę, modernizację oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt specjalistyczny. W pierwszym etapie zmian uruchomiono pracownię elektrofizjologii ukierunkowaną przede wszystkim na wszczepianie stymulatorów serca. Dalsze działania doprowadziły do otwarcia w 2019 roku pracowni hemodynamiki, która wsparła zabezpieczenie pacjentów centralnej części Warszawy w kontekście zawałów serca. Równolegle do rozwoju medycznej oferty Śródmiejskiego Centrum Klinicznego, ośrodek uczestniczy w działaniach naukowych. Na bazie II Oddziału Kardiologii powstała Klinika Chorób Serca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W skład Śródmiejskiego Centrum Klinicznego wchodzą:

 Podstawowym obszarem działania Śródmiejskiego Centrum Klinicznego jest zabezpieczenie śródmieścia Warszawy w wysoko-wyspecjalizowaną, interwencyjną, opiekę kardiologiczną.

 

 


 

 

Dyrekcja:

2_foto Piotr.jpg

Piotr Gołaszewski

Dyrektor Śródmiejskiego Centrum Klinicznego

 

 

 

 

 

Łukasz Sznejder

Koordynator Administracyjny Śródmiejskiego Centrum Klinicznego