Rejestracja

22 326 56 76

Sekretariat 7.30 - 15.00

22 326 55 14

e-mail

sor@brodnowski.pl

Oddział jest czynny każdego dnia, przez cały rok, 24h na dobę.

Dedykowany jest wyłącznie sytuacjom zagrażającym życiu, co przekłada się na pierwszeństwo obsługi pacjentów szczególnie poszkodowanych. Każda osoba nie będąca w stanie zagrożenia życia musi liczyć się z kilkunastogodzinnym oczekiwaniem.

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 roku „w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego” SOR  udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego” (Dz.U.2019.1213)

WAŻNE!
Przypominamy, iż osoby w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, w dni ustawowo wolne od pracy oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego mogą korzystać z bezpłatnej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej :

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:                             

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Czas na podjęcie decyzji przez:
1) lekarza dyżurnego SOR o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala - wynosi do 24 h
2) lekarza dyżurnego SOR o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do 72 h od przyjęcia na SOR
3) lekarza oddziału o przyjęciu pacjenta na oddział - do 24 h od momentu podjęcia decyzji przez lekarza dyżurnego SOR 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.2019.1213), informujemy:

 1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

            1)   w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;

            2)   na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 1. W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o skierowaniu do leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na karcie triage, którą podpisuje ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.
 2. Kopię karty triage, o której mowa w ust. 4 otrzymuje pacjent z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. W Księdze Głównej Szpitala oraz w Księdze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejscu wypisu akt skierowania do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. Pacjentowi przysługuje prawo zażądania udzielenia świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mimo decyzji personelu medycznego o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 5. Informację o nieprzyjęciu decyzji o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

 

 

Koordynatorzy Oddziału

 

 

lek. Jacek Gorzkowski

Zakładowy Koordynator SOR

 

 

lek. Agnieszka Szadryn

Zastępca Koordynatora SOR

 

mgr Jadwiga Gryziewska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych