Rejestracja

22 326 56 76

e-mail

sor@brodnowski.pl

Sekretariat 7.30 - 15.00

22 326 55 14

Oddział jest czynny każdego dnia, przez cały rok, 24h na dobę.

Dedykowany jest wyłącznie sytuacjom zagrażającym życiu, co przekłada się na pierwszeństwo obsługi pacjentów szczególnie poszkodowanych. Każda osoba nie będąca w stanie zagrożenia życia musi liczyć się z kilkunastogodzinnym oczekiwaniem.

Zgodnie z postanowieniem Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2019 roku „w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego” SOR  udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego” (Dz.U.2019.1213)

WAŻNE!
Przypominamy, iż osoby w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, w dni ustawowo wolne od pracy oraz od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego mogą korzystać z bezpłatnej Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej :

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:                             

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

Czas na podjęcie decyzji przez:
1) lekarza dyżurnego SOR o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitala - wynosi do 24 h
2) lekarza dyżurnego SOR o odmowie przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do 72 h od przyjęcia na SOR
3) lekarza oddziału o przyjęciu pacjenta na oddział - do 24 h od momentu podjęcia decyzji przez lekarza dyżurnego SOR 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U.2019.1213), informujemy:

 1. Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

            1)   w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;

            2)   na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele i święta całodobowo.

 1. W przypadku pacjentów zgłaszających się do SOR, co do których została podjęta decyzja o skierowaniu do leczenia w POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  podstawowe dane dotyczące wywiadu oraz stanu pacjenta zostają umieszczone na karcie triage, którą podpisuje ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu.
 2. Kopię karty triage, o której mowa w ust. 4 otrzymuje pacjent z adnotacją o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. W Księdze Głównej Szpitala oraz w Księdze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w miejscu wypisu akt skierowania do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. Pacjentowi przysługuje prawo zażądania udzielenia świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym mimo decyzji personelu medycznego o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W takim przypadku pacjent zachowuje przydzieloną kategorię pilności i otrzymuje świadczenia na zasadach obowiązujących przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 5. Informację o nieprzyjęciu decyzji o skierowaniu do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej umieszcza się w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

 

 

Koordynatorzy Oddziału

 

 

lek. Jacek Gorzkowski

Zakładowy Koordynator SOR

 

 

lek. Agnieszka Szadryn

Zastępca Koordynatora SOR

 

mgr Jadwiga Gryziewska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych