Zespół Oddziałów Ginekologiczno-Położniczych - blok "E"

Sekretariat

22 326 58 18

e-mail

ginpol@brodnowski.pl

Sekretariat-fax

22 326 53 80

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna

22 326 57 69

Punkt Konsultacyjny (8:30- 14:30)

516 318 637

 


1_kafel_poradnia_ciaży_fizjologicznej.jpg [271.03 KB]3_kafel_patopogia_ciazy.jpg [290.03 KB]4_kafel_choroby_srom.jpg [296.09 KB]5_kafel_szkoła_rodzenia.jpg [21.79 KB]

Poradnie prowadzone przez Lekarzy Zespołu Oddziału Położnictwa - kliknij w wybrany obszar i dowiedz się więcej


Zasady Odwiedzin:

5_kafel_odwiedziny.jpg [28.22 KB] - kliknij ten link

Ogólne zasady odwiedzin w szpitalu od maja 2022r. - kliknij ten link


Zespół jest bazą dla Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zespół to doświadczona kadra ginekologów-położników, wyszkolona w nowoczesnych technikach diagnostyki i leczenia chorób kobiecych, w tym:

 • 4 specjalistów w zakresie ginekologii onkologicznej oraz 4 w trakcie specjalizacji
 • 10 specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii
 • 2 specjalistów z certyfikatem FMF (Fetal Medicine Foundation) w zakresie genetycznych badań USG
 • 5 specjalistów z certyfikatem PTU i PTG (Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne)) w zakresie wykonywania pełnego spektrum badań USG w położnictwie i ginekologii, w tym ginekologii onkologicznej
 • 5 specjalistów z certyfikatami w zakresie diagnostyki kolposkopowej zmian na szyjce macicy i w obrębie sromu

 ginekologii i połoznictwa 5.jpg [78.27 KB]

Fakt, iż większość kadry lekarskiej jest jednocześnie pracownikami naukowo-dydaktycznymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowiskach Profesora i adiunkta, jest gwarancją wysokiego poziomu fachowego świadczonych usług medycznych zgodnych ze światowymi trendami.

O rozległych możliwościach diagnostycznych Kliniki świadczy obecność pracowni:

 • Pracownia endoskopii ginekologicznej wyposażona w nowoczesna aparaturę endoskopowej: laparoskopia, histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa stwarza szerokie możliwości przeprowadzenia diagnostyki oraz leczenia m.in. w przypadkach niepłodności, ciąży pozamacicznej i guzów przydatków
 • Pracownia kolposkopowa – dysponująca kolposkopem z torem wizyjnym prowadząca diagnostykę i leczenie chorób szyjki macicy, pochwy i sromu oraz diagnostykę infekcji wirusem HPV. Pracownia realizuje pogłębiony etap diagnostyki w programie profilaktyki raka szyjki macicy z możliwością fotodynamicznej oceny i terapii zmian patologicznych na szyjce macicy i sromie,
 • Pracownia ultrasonograficzna: - dysponująca trzema, nowoczesnymi aparatami o wysokiej jakości obrazowania z opcją kolorowego obrazowania unaczynienia zmian jak też funkcją trójwymiarową – 3D, zapewniającymi pełen zakres badań w ginekologii, onkologii i patologii ciąży, w szczególności:

- We wczesnym rozpoznawaniu zmian nowotworowych narządu płciowego kobiet,

- W rozszerzonej diagnostyce nowotworów endometrium,

- W rozpoznawaniu zmian patologicznych w jamie macicy i jajowodach,

- W badaniu jakości perfuzji łożyskowo - płodowej metodą kolorowego Dopplera w ciążach wysokiego ryzyka oraz wczesnego rozpoznawania niedotlenienia płodu w ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i hypotrofią wewnątrzmaciczną.

 •  Pracowania urodynamiczna wyposażona w nowoczesny aparat urodynamiczny do diagnostyki nietrzymania moczu u kobiet. Umożliwia to wybór odpowiedniej metody leczenia i monitorowanie jego efektów.

 certyfikat ebcog certyfikat ginekologia.jpg [225.11 KB]

Oddział Położniczy 

 Wieloprofilowość Szpitala umożliwia sprawowanie opieki i bezpieczny poród u pacjentek z współistniejąca ciężką patologią ciąży.

 W związku z tym Klinika nasza jako jedyna w Warszawie hospitalizuje i prowadzi porody u ciężarnych z problemami:

 • kardiologicznymi
 • neurologicznymi
 • neurochirurgicznymi
 • ortopedycznymi
 • laryngologicznymi
 • okulistycznymi
 • gastroenterologicznymi
 • psychiatrycznymi
 • diabetologicznymi

Oddział Patologii Ciąży specjalizuje się w leczeniu następujących powikłań ciąży:

 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby serca
 • padaczka
 • schorzenia ortopedyczne
 • wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa
 • łożysko przodujące
 • ciężka gestoza i stan przedrzucawkowy
 • porody przedwczesne
 • przedwczesne odpływanie płynu owodniowego
 • zakażenia wewnątrzmaciczne
 • ciąża mnoga

 Sale porodowe

 Wyposażone w nowoczesne, elektrycznie sterowane łóżka porodowe, umożliwiające wybranie dogodnej pozycji podczas przebiegu porodu.

 • monitorowanie bezpiecznego przebiegu porodu za pomocą kardiotokografów najnowszej generacji  
 • porody w znieczuleniu zewnątrzoponowym
 • porody w znieczuleniu wziewnym z zastosowaniem podtlenku azotu – „gaz rozweselający”

Porody w miłej i życzliwej atmosferze prowadzone przez zespół doświadczonych położnych z tytułem licencjata lub magistra uzyskanym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zapewniające maksimum kompetencji i bezpieczeństwa. Uwaga, wszystkie pomieszczenia Oddziału wyremontowane kompleksowo w 2017 roku.

Program dieta mamy realizowany w ramach Oddziału - dowiedz się więcej (link)

Nasz Oddział Neonatologii od 29 marca 2021 dołączył do „Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce w kierunku SMA”. - czytaj więcej (link)


Oddział Ginekologiczny 

Działalność medyczno–usługowa obejmuje pełen zakres badań diagnostycznych i leczenia operacyjnego, w szczególności:

Ginekologia onkologiczna – pełen zakres leczenia operacyjnego nowotworów narządu rodnego kobiety, w tym:

 • raka szyjki macicy
 • raka trzonu macicy (endometrium)
 • raka sromu
 • raka jajnika i guzów przydatków droga laparoskopową i otwartą
 • chemioterapia pacjentek z nowotworami narządu rodnego (rakiem jajnika, trzonu macicy, ciążową chorobą trofoblastyczną)
 • hipertermia z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalnego łóżka w wybranych przypadkach uzupełniającego leczenia pacjentek ze wznową procesu nowotworowego

Operacyjne leczenie mięśniaków macicy:

 • Wyłuszczenie mięśniaków drogą brzuszną
 • Histeroskopowe usuwanie mięśniaków – resekcja mięśniaków podśluzówkowych
 • Amputacja trzonu macicy
 • Wycięcie macicy drogą brzuszną i drogą pochwową 

Zabiegi endoskopowe (laparoskopia, histeroskopia) w diagnostyce i leczeniu patologii narządu rodnego , w tym w niepłodności:

 • Laparoskopia z jednoczasową histeroskopią – celem sprawdzenie drożności jajowodów i jamy macicy
 • Histeroskopowe usuwanie polipów, zrostów oraz przegród w jamie macicy
 • Laparoskopowe usuwanie zrostów wewnątrzotrzewnowych

Laparoskopowe leczenie:

 • guzów przydatków z możliwością śródoperacyjnych badań histopatologicznych
 • ciąży pozamacicznej

Leczenie zachowawcze (methotrexatem) ciąży pozamacicznej w wybranych przypadkach.


Uroginekologia

 • Operacyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu – z wykorzystaniem taśm polipropylenowych – TVT,TOT,
 • Nowoczesne leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego z użyciem syntetycznych siatek,
 • Zastosowanie nowoczesnych technik fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjnych w leczeniu zachowawczym i pooperacyjnym wysiłkowego nietrzymania moczu

Operacje plastyczne pochwy i krocza w przypadkach:

 • obniżenia ścian pochwy,
 • wypadania macicy, połączone z wycięciem macicy drogą pochwową

Zabiegi w trybie jednodniowym:

 • diagnostyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy,
 •  elektrokonizacja szyjki macicy,
 •  pobieranie wycinków ( biopsja) szyjki macicy, pochwy, sromu,
 • histeroskopia diagnostyczna

 

Przy Klinice działają następujące Poradnie:

Poradnia Patologii Ciąży

 • planowanie i prowadzenie ciąży
 • opieka nad pacjentkami w ciąży wysokiego ryzyka, w tym nad kobietami z chorobami układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego
 • opieka nad ciężarnymi ze współistniejącą cukrzycą (współpraca z Poradnią Diabetologiczną)
 • kontrola poszpitalna pacjentek z Oddziału Patologii Ciąży

 Poradnia Chorób Szyjki Macicy:

 • profilaktyka raka szyjki macicy /badania cytologiczne,
 • badania kolposkopowe,
 • fotodynamiczna diagnostyka i terapia zmian patologicznych na szyjce macicy i sromie.

Poradnia Leczenia Niepłodności:

 • diagnostyka niepłodności,
 • kwalifikacje pacjentek z niepłodnością do zabiegów endoskopowych,
 • leczenie hormonalne.

  Poradnia Onkologii Ginekologicznej:

 • kontrola poszpitalna i monitorowanie leczenia (follow up) u pacjentek operowanych z powodu nowotworów złośliwych narządów płciowych,
 • kwalifikacja do chemioterapii

 

 Ważne informacje

 • zapisy do planowych zabiegów i operacji ginekologicznych poniedziałek, środa i piątek w Izbie Przyjęć położniczo-ginekologicznej (Blok E, parter) w godzinach 10.00 – 12.00, tylko ze skierowaniem do szpitala
 • informujemy, że zabiegi i operacje planowe wykonujemy w terminach dogodnych dla pacjentek – czas oczekiwania skrócony do niezbędnego minimum (przeprowadzenie koniecznych badań i konsultacji)
 • pacjentki z podejrzeniem chorób onkologicznych przyjmowane są w trybie natychmiastowym.
 • aby nie ograniczać pacjentkom prawa do kontaktu z najbliższymi osobami, odwiedziny w naszym Oddziale trwają codziennie od godziny 10.00 do 19.00

 

 

Koordynatorzy Oddziału

 

prof.Sawicki.jpg

Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki

Kliniczny Koordynator (Konsultant)

prof.Cendrowski.jpg [199.57 KB]

BD2_1.jpg [270.76 KB]  

Prof. dr hab.n.med.

Krzysztof Cendrowski

Kierownik Oddziału Ginekologii

dr n.med. Bohdan Dżwigała

Kierownik Oddziału Położnictwa

mgr Renata Witalis

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Położniczych 

 

 

ginekologii i połoznictwa 4.jpg Ginekologii i położnictwa.jpg ginekologii i położnictwa 2.jpg