Poród SN / CC

Porody na Bródnie:

Porody w miłej i życzliwej atmosferze prowadzone przez zespół doświadczonych położnych z tytułem licencjata lub magistra uzyskanym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zapewniające maksimum kompetencji i bezpieczeństwa. Uwaga, wszystkie pomieszczenia Oddziału wyremontowane kompleksowo w 2017 roku. 

Wieloprofilowość Szpitala umożliwia sprawowanie opieki i bezpieczny poród u pacjentek z współistniejąca ciężką patologią ciąży.

 W związku z tym Klinika nasza jako jedyna w Warszawie hospitalizuje i prowadzi porody u ciężarnych z problemami:

 • kardiologicznymi
 • neurologicznymi
 • neurochirurgicznymi
 • ortopedycznymi
 • laryngologicznymi
 • okulistycznymi
 • gastroenterologicznymi
 • psychiatrycznymi
 • diabetologicznymi

Oddział Patologii Ciąży specjalizuje się w leczeniu następujących powikłań ciąży:

 • cukrzyca
 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby serca
 • padaczka
 • schorzenia ortopedyczne
 • wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, niewydolność ciśnieniowo-szyjkowa
 • łożysko przodujące
 • ciężka gestoza i stan przedrzucawkowy
 • porody przedwczesne
 • przedwczesne odpływanie płynu owodniowego
 • zakażenia wewnątrzmaciczne
 • ciąża mnoga

 Sale porodowe

 Wyposażone w nowoczesne, elektrycznie sterowane łóżka porodowe, umożliwiające wybranie dogodnej pozycji podczas przebiegu porodu.

 • monitorowanie bezpiecznego przebiegu porodu za pomocą kardiotokografów najnowszej generacji  
 • porody w znieczuleniu zewnątrzoponowym
 • porody w znieczuleniu wziewnym z zastosowaniem podtlenku azotu – „gaz rozweselający”

 

Co zabrać do szpitala dla noworodka:
 
Kontakt skóra do skóry:

 

Kangurowanie przez tatę;

 

Zabiegi wykonywane podczas hospitalizacji terminowo urodzonego noworodka:

 

Pierwsze przystawienie do piersi: