poradnia i specjaliści

Poradnia Neonatologiczna:

Dzieci, których pobyt w Oddziale był powikłany problemami okresu noworodkowego,  kontrolujemy w naszej przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej znajdującej się w tym samym budynku. Udzielamy tam również konsultacji noworodkom urodzonym poza naszym szpitalem po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

W najbliższym czasie rozpocznie działalność Poradnia laktacyjna (komercyjna)

Specjaliści:

Lekarzy ze specjalizacją z zakresu neonatologii, pediatrii oraz lekarzy specjalizujących się w tych kierunkach.

Posiadane przez personel umiejętności praktyczne i teoretyczne oraz wyposażenie oddziału w nowoczesne aparaty ultrasonograficzne, pozwalają na wykonywanie, badań ultrasonograficznych OUN, jamy brzusznej, badania echokardiograficznego.  

Dodatkowo zapewniamy konsultacje okulistyczne, chirurgiczne, neurologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne u pacjentów, którzy tego wymagają. Jest możliwość konsultacji z psychologiem, neurologopedą, doradcą lektacyjnym i rehabilitantem dziecięcym.