pierwsze dni po urodzeniu

Oddział Rooming-In

Oddział dysponuje 24 łóżkami w salach jedno- lub trzyosobowych z dostępnym węzłem sanitarnym na każdej sali oraz stanowiskiem do pielęgnacji noworodka. Podczas pobytu w naszym szpitalu dzieci znajdują się pod opieką pielęgniarek noworodkowych, które pomagają i uczą matki naszych pacjentów zasad prawidłowej pielęgnacji oraz karmienia piersią. 

W wyposażeniu Oddziału znajdują się również laktatory elektryczne dostępne dla potrzebujących matek.  

Codziennie każde z naszych dzieci jest badane przez lekarza, który ocenia stan dziecka i ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. W przypadku wskazań klinicznych Oddział dysponuje możliwością wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych, ultrasonograficznych, radiologicznych, badania holterowskiego, elektrokardiograficznego (EKG), echokardiograficznego. Jeśli stan dziecka pozostaje bez odchyleń w trakcie pobytu, a wywiad okołoporodowy nie był obciążony, zwykle pobyt dziecka w Oddziale trwa około 2 dni po porodzie siłami natury i 3 dni po cięciu cesarskim.

Stanowska do pielęgnacji noworodka:
Badania przesiewowe:
Doradca laktacyjny:
Fototerapia przy matce: