Zespół Oddziałów Neurologii - blok "G"

Sekretariat

22 326 57 44

22 326 58 15

e-mail:

neurologia@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

22 326 57 14

Klinika Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego działa od 13 lat na bazie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Klinika liczy obecnie 68 łóżek. 

W skład zespołu wchodzą:

  • Oddział Udarowy,
  • Oddział Neurologii Ogólnej,
  • Oddział Neurorehabilitacji.

Klinika jest wiodącym w Polsce ośrodkiem diagnostyki i terapii chorób pozapiramidowych, do którego kierowani są celem ustalenia rozpoznania i leczenia chorzy z całej Polski. Klinika zarządza programami kwalifikacji do terapii zaawansowanych dla chorych z chorobą Parkinsona. Doświadczony zespół kwalifikuje pacjentów  do głębokiej stymulacji mózgu (DBS), leczenia do dwunastniczym wlewem lewodopy oraz podskórnym wlewem apomorfiny. Wszyscy chorzy po włączeniu pozostają pod opieką Kliniki i są dalej prowadzeni na miejscu (w oddziale lub poradni). Ze względu na dużą ilość prowadzonych chorych lekarze Kliniki dzielą się swoim ogromnym doświadczeniem organizując liczne wykłady i szkolenia.

Pacjenci z najcięższymi udarami mózgu leczeni są na dwóch salach Wzmożonego Nadzoru Neurologicznego. Współpraca z Oddziałem Neurochirurgicznym i Kliniką Chirurgii Naczyniowej pozwala na nowoczesne leczenie chorób ośrodkowego układu nerwowego.

W pracowni Elektroencefalografii wykonywane są badania diagnostyczne u chorych z napadami padaczkowymi i po urazach mózgu. W pracowni Elektromiograficznej prowadzone są badania w chorobach obwodowego układu nerwowego - zapaleniach korzeni nerwowych, zapaleniach wielonerwowych, uszkodzeniach nerwów obwodowych oraz w rzadszych chorobach takich jak: miastenia, stwardnienie zanikowe boczne.

Poradnie specjalistyczne prowadzone w ramach Kliniki:

Klinika prowadzi kilka Poradni Specjalistycznych:

  • Poradnia Parkinsonizmu,
  • Poradnia Padaczkowa i Bólów Głowy,
  • Poradnia Zaburzeń Pamięci,

W ramach Poradni Pozapiramidowej działa jedna z największych ośrodków leczenia toksyną botulinową w Polsce. Zespół Kliniki zajmuje się leczeniem różnych przypadków dystonii, spastyczności czy ślinotoku, współtworzy również rekomendacje dotyczące leczenia tych jednostek chorobowych.

Badania naukowe:

Klinika prowadzi liczne projekty badawcze związane z mechanizmami neurodegeneracji oraz genetyką parkinsonizmów. Owocem tych badań jest wiele publikacji w międzynarodowych czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania (impact factor). Klinika współpracuje od lat z ośrodkami naukowymi zarówno w Polsce (Politechnika Warszawska, Instytut Matki i Dziecka) jak i za granicą (Mayo Clinic w USA, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie). Corocznie Klinika organizuje ogólnopolskie seminaria neurologiczne, znane jako Seminaria Kliniki Neurologii na Bródnie, na których wykłady wygłaszają najwybitniejsi specjaliści chorób neurodegeneracyjnych z całego świata. XIX Seminarium Kliniki Neurologii na Bródnie planowane jest na 17 maja 2019.

Szkolenia:

Klinika prowadzi szkolenia dla lekarzy specjalizujących się w neurologii oraz zatrudnia doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ostatnich latach zakończono z powodzeniem 5 doktoratów, zaś obrona kolejnych przewidywana jest w najbliższym czasie. Przy Klinice działa od początku Studenckie Koło Naukowe prowadzone przez Kierownika Kliniki, na spotkania którego przychodzą studenci wydziałów lekarskich i WNoZ naszej Uczelni. Prezentacje prowadzone są w języku angielskim zarówno przez zapraszanych wykładowców jak i przez samych studentów. Studenci uczą się również samodzielnego badania neurologicznego chorych i zasad diagnostyki chorób neurologicznych. Oddział szkoli rezydentów z neurologii. Lekarze Oddziału prowadzą również działalność naukową, której owocem są liczne publikacje w czasopiśmiennictwie światowym i czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Lekarze Kliniki prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Nauki o zdrowiu oraz studentami anglojęzycznych studiów medycznych II Wydziału Lekarskiego WUM.

 

W podsumowaniu Klinika Neurologii na Bródnie jest nie tylko ważnym Ośrodkiem leczniczym ale również naukowym i opiniotwórczym.

 

Koordynatorzy Oddziału

 

koziorowski.jpeg

Prof. Dariusz Koziorowski

Kierownik Kliniki

Bożena Słodkowska 

 Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu

neurologia.jpg [547.84 KB]