.

.

.

image001.jpg [726.60 KB]

Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych

W ramach projektu planowane jest rozszerzenie posiadanej już bazy sprzętowej poprzez zakup nowych, wysoce technologicznie zaawansowanych urządzeń medycznych. Innowacyjny system typu Visualase, nie stosowany dotychczas w Polsce, występujący zaledwie w kilku ośrodkach na terenie Europy, pozwoli na usuwanie nowotworów mózgu czy ognisk padaczkowych ze śródoperacyjnym podglądem w czasie rzeczywistym. Kolejnym zakupem jest unikalna technologia typu FUS. Oprzyrządowanie to zainstalowane będzie w posiadanym już aparacie MR (rezonans magnetyczny) i wykorzystując oddziaływanie ultradźwiękowe prowadzić będzie do niszczenia dowolnie wybranego celu w mózgu. Mówimy tu właśnie przede wszystkim o tkankach patologicznych, rozumianych przede wszystkim jako choroby onkologiczne. Dla zwiększenia jakości leczenia, planowany jest również zakup systemów robotycznych (typu Rosa/Renishaw) umożliwiających wykonywanie precyzyjnych biopsji nowotworów mózgu oraz endoskopowy system do operacji guzów mózgu. Technika endoskopowa pozwala na mikro dostęp do obszaru objętego chorobą tak by precyzyjnie usunąć tkankę zajętą przez chorobę. Zakup systemu do neuronawigacji umożliwi trójwymiarowe obrazowanie i precyzyjne naprowadzanie na cel terapeutyczny. Mówiąc inaczej jest to swoisty GPS jaki znamy z naszych samochodów, który pozwala dotrzeć do wyznaczonego celu optymalną drogą.  Tego typu system działa podobnie, prowadząc operatora do miejsca w którym należy podjąć działanie, oczywiście będąc systemem dalece precyzyjniejszym. Aby zobrazować przepływającą w naczyniach krew podczas zabiegu operacyjnego niezbędny będzie zakup mikroskopu, o najwyższych parametrach także w ramach jakości obrazu.

 

Kilka słów o INC

Interwencyjne Centrum Neuroterapii to miejsce, które posiada unikalny i jedyny w Polsce sprzęt umożliwiający wykonywanie operacji w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego.  Zakres wyposażenia pozwala na przeprowadzenie operacji, których nie wykonuje się na terenie całego kraju, ani w Europie. Posiadany sprzęt i wiedza zespołu medycznego sprawiły, że dla niektórych pacjentów z chorobami neurologicznymi MSB jest jedynym ośrodkiem w Europie prowadzącym tak specjalistyczne leczenie.

 


Zakup finansowany ze środków projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) zatytułowanego „Utworzenie Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii - INC) ” Wkład UE wynosi 17 778 799,99 zł.


 

AKTUALNOŚCI

 

19.10.2021 r. Podpisanie umowy

Podpisana została umowa opiewająca na blisko 18 mln zł dotacji! Za sprawą tej umowy możliwy będzie zakup wysoko specjalistycznych urządzeń medycznych, które pozwolą na usuwanie nowotworów mózgu oraz ognisk padaczkowych ze śródoperacyjnym podglądem w czasie rzeczywistym.


MEDIA O NAS