tel.

22 326-53-99

fax

22 326-58-26

e-mail:

hemodynamika@brodnowski.pl

Pracownia Hemodynamiki  Bródnowskiego Centrum Specjalistycznego powstała w październiku 2005 roku w ramach Katedry i Kliniki Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od roku 2008 pełni całodobowy ostry dyżur hemodynamiczny obejmując opieką północną prawobrzeżną część Warszawy oraz regiony przyległe.

30 kwietnia 2018  zakończono remont adaptacyjny oraz instalację nowego systemu hemodynamicznego PHILIPS AZURION 7 z najnowocześniejszym torem wizyjnym i redukcją dawki. 

 

 

 

 

 

 

W Pracowni odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziałów lekarskiego i fizjoterapii oraz szkolenia młodych adeptów kardiologii.

Działalność jednostki obejmuje wykonywanie wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych min. :

 • koronarografia planowa i w ostrych zespołach wieńcowych,
 • angioplastyka i stentowanie tętnic wieńcowych (stenty lekowe DES)
 • badanie istotności zwężeń w tętnicach wieńcowych za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) oraz pomiary cząstkowej rezerwy przepływu (FFR)
 • leczenie OZW w ramach dyżuru 24 godzinnego,
 • biopsje endomiokardialne
 • pomiary hemodynamiczne 

 

Z pracownią hemodynamiki powiązany jest Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej posiadający 17 łóżek monitorowanych, ponadto wyposażony jest w system monitorujący czynność układu krążenia i oddechowego z opcją monitorowania hemodynamicznego,  pompę do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, aparat PRISMAflex umożliwiający leczenie nerkozastępcze,  oraz kardiostymulatory do czasowej stymulacji serca.

 

Co nas wyróżnia:

 1. krótki czas oczekiwania na planowe zabiegi diagnostyczne i lecznicze (2- 4 tygodnie)
 2. Ponad 95 % zabiegów wykonywanych jest z dostępu promieniowego, co wpływa na komfort pacjenta i skraca czas hospitalizacji
 3. w przypadku pilnej konieczności operacji kardiochirurgicznej możliwa natychmiastowa konsultacja on-line z Kliniką Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie
 4. wysoko wyszkolony personel lekarski
 5. wykwalifikowany personel pielęgniarski oraz techniczny.
 6. profesjonalna opieka i miła, rodzinna atmosfera
 7. rehabilitację na najwyższym poziomie pacjentów po zawałach serca.
 8. możliwość kontynuacji leczenia w poradni przyszpitalnej.

 

zaspol.jpg
Zespół lekarski

Samodzielni operatorzy:

dr n. med. Marek Chmielewski  - Kierownik Pracowni Hemodynamiki

dr n. med. Marek Janiszewski

dr n. med. Marcin Modzelewski

dr n. med. Adrian Lewandowski

 

Pielęgniarka koordynująca:

mgr Beata Sobotka