Zespół Lekarski

 

Lekarze Specjaliści:

Dr Karolina Drapała - specjalistka chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Dr Dominika Gawron – specjalistka chorób wewnętrznych

Dr Monika Głowacka – specjalistka chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Dr Łukasz Hołubiuk - specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Dr Maciej Kołakowski – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Dr Agnieszka Pietraszek - specjalistka chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Dr Krzysztof Pol - specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

Dr Stanisław Szkutnicki - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Dr Weronika Walęcik – Kot - specjalistka chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Lekarze rezydenci:

Anna Bułka - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Paulina Granc - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Maria Grocholska-Jagieło - w trakcie specjalizacji z wewnętrznych

Adrianna Karlińska - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Alina Klimiuk - w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Magdalena Koperek - w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Marzena Kuna - w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Marta Łotkowska - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Marta Osiewicz – w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Dobrawa Sobczuk - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Angelika Stefaniuk - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Martyna Wojciechowska - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Przemysław Wosek - w trakcie specjalizacji z gastroenterologii

Zespół lekarski uzupełnia 28, wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek i pielęgniarzy, 6 opiekunek i opiekunów medycznych oraz 13 salowych.