Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej - blok"C", III piętro

Sekretariat

22 326 57 51

e-mail

chiroginacz@brodnowski.pl

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

22 326 56 42

Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna

22 326 52 26

Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej jest bazą dla I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Klinika prowadzi 52 łóżka na 20 dwuosobowych salach, 6 separatkach oraz 6 miejscach na dwóch salach opieki pooperacyjnej. 

W skład Kliniki wchodzą Pododdziały Chirurgii Ogólnej/Onkologicznej i Naczyniowej oraz Odcinek Septyczny.

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS) zatrudnia specjalistów z Zespołu Oddziałów Chirurgicznych w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Chirurgii Naczyniowej oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej.

Zespołem kieruje Koordynator Kliniczny. Dydaktyką w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kieruje Kierownik Kliniki. W ośrodku pracuje 3 samodzielnych pracowników naukowych, 12 specjalistów chirurgii ogólnej, z których 8 posiada również specjalizację z zakresu chirurgii naczyniowej, a 2 specjalizację z chirurgii onkologicznej.

Klinika zajmuje się diagnostyką, leczeniem i opieką ambulatoryjną nad chorymi z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej. Na podstawie umów dwustronnych udzielane są konsultacje w zakresie chirurgii naczyniowej u pacjentów z innych szpitali na Mazowszu.

Klinika prowadzi działalność naukowo-badawczą obejmującą także krajowe i międzynarodowe badania kliniczne.

Zespół Kliniki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną, współpracując z innymi placówkami badawczymi oraz ośrodkami klinicznymi w Polsce i za granicą.

Zespół Oddziałów Chirurgii prowadzi szkolenia specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. W ośrodku przeprowadzane są szkolenia i warsztaty dla lekarzy chirurgów z innych ośrodków.

 

Możliwości diagnostyczne i lecznicze

Działalność w dziedzinie chirurgii ogólnej obejmuje pełny zakres operacji zarówno klasycznych jak i laparoskopowych. Dysponujemy nowoczesnym Blokiem Operacyjnym (Kierownik: dr n.med. Stanisław Zamecki) oraz Pracownią Badań Naczyniowych.

W Klinice przeprowadza się szeroki wachlarz operacji z zakresu chirurgii naczyń, z zastosowaniem najnowocześniejszych technik, w tym także wewnątrznaczyniowych. Klinika wykonuje operacje klasyczne i endowaskularne na aorcie brzusznej i piersiowej, tętnicach trzewnych i obwodowych. Stosujemy najnowocześniejszy sprzęt, w tym: stenty (m.in. uwalniające leki antyproliferacyjne), stentgrafty aortalne i obwodowe oraz modulatory przepływu. Klinika dysponuje ultrasonografią wewnątrznaczyniową (IVUS), wykorzystywaną w czasie zabiegów endowaskularnych.

W codziennej praktyce wykorzystywane są techniki zmniejszające ryzyko powikłań po podaniu kontrastu, opierające się na fuzji obrazów w tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego oraz zastosowaniu dwutlenku węgla w obrazowaniu tętnic.

Szczególne miejsce w działalności naczyniowej zajmuje chirurgia tętnic domózgowych. Nasz ośrodek jest jednym z wiodących w tej dziedzinie w Polsce. Przeprowadzamy liczne operacje klasyczne oraz wewnątrznaczyniowe. Leczymy przede wszystkim chorych we wczesnej fazie udaru, co w połączeniu z trombolizą stosowaną przez Klinikę Neurologii i trombektomią mechaniczną wykonywaną przez specjalistów z Kliniki Neurochirurgii przynosi bardzo dobre efekty. Szanse na pełny powrót do zdrowia u pacjentów po udarze daje możliwość kontynuowania leczenia w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Poza układem tętniczym, leczymy także chorych z patologiami układu żylnego, stosując także techniki klasyczne, wewnątrznaczyniowe (stentowanie żył, trombektomię mechaniczną) oraz zabiegi małoinwazyjne.


Klinika dysponuje zaawansowanymi możliwościami diagnostycznymi. Liczne Pracownie i Zakłady dają nam możliwość wykonania badań: ultrasonograficznych, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań z zakresu medycyny nuklearnej.

 


Nasz Zespół:

Dr hab. med. Piotr Myrcha- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Kliniczny Koordynator Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej

Mgr Agnieszka Kordas

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu

Lekarze specjaliści:

Dr hab. med. Witold Woźniak- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Lek. Maciej Bękarski- specjalista chirurgii ogólnej

Dr n.med. Grzegorz Górski- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Dr n.med. Marcin Kowalski- specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Dr n.med. Mariusz Kozak- specjalista chirurgii naczyniowej

Dr n.med. Bartłomiej Kozdój- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Dr n.med. Konrad Pasek- specjalista I st. chirurgii ogólnej

Dr n.med. Piotr Porzycki- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Dr n.med. Dawid Siemieniuk- specjalista chirurgii ogólnej, rezydent chirurgii naczyniowej

Dr n.med. Izabela Taranta- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Lek. Jerzy Zabłocki- specjalista chirurgii ogólnej

Dr n.med. Piotr Zydlewski- specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Lekarze rezydenci:

Lek. Weronika Duk-Badowska- rezydent chirurgii ogólnej

Lek. Karolina Jeleńska- rezydent chirurgii ogólnej

Lek. Ewa Maj- rezydent chirurgii ogólnej

Lek. Katarzyna Skiepko- rezydent chirurgii ogólnej

Lek. Bartosz Stanisławczyk- rezydent chirurgii naczyniowej

Lek. Artem Vernyhora- rezydent chirurgii ogólnej

Zespół lekarski uzupełnia 45, wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek i pielęgniarzy. 

 

Koordynatorzy Oddziału

 


dr hab. med. Piotr Myrcha

Kliniczny Koordynator

mgr Agnieszka Kordas

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Zespołu