Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

  • ul. Kondratowicza 8, blok G, tel. 326 59 95,
  • ul. Rembielińska 8,
  • ul. Remiszewska 14, tel. 516 319 573

 

Leczenie obejmuje: chorych z zaburzeniami nerwicowymi, psychotycznymi i depresyjnymi. Terapia obejmuje farmakoterapię oraz psychoterapię poznawczo – behawioralną i psychodynamiczną.

PZP wykonuje świadczenia, terapeutyczne, badania diagnostyczne, konsultacje dla rodzin.  W ramach PZP świadczenia medyczne są udzielane są przez; Lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie psychiatrii, Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii, Psychologów, Psychoterapeutów.