Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Kondratowicza 8, blok H, tel. 326-59-40, tel. 326-54-45

 

Poradnia  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  i Współuzależnienia zapewnia ambulatoryjne  leczenie:

  • zaburzeń  psychicznych  i  zachowań  spowodowanych spożyciem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (uzależnienie mieszane),
  • zaburzeń związanych z obciążeniem rodzinnym nadużywaniem alkoholu (osoby współuzależnione i Dorosłe Dzieci Alkoholików).

 

W Poradni  Terapii  Uzależnienia  od  Alkoholu  i Współuzależnienia wykonuje się następujące świadczenia;

  • diagnozuje  zespół  uzależnienia  od  alkoholu, 
  • udziela informacji na temat sposobów i form leczenia uzależnienia od alkoholu,
  • edukuje  na temat choroby,
  • prowadzi  terapię indywidualną uzależnienia i współuzależnienia
  • prowadzi grupy terapeutyczne.