Poradnia Seksuologiczna

Poradnia Seksuologiczna,  

ul. Kondratowicza 8, zapisy 22 326 59 95,

 

Poradnia  Seksuologiczna zapewnia specjalistyczną ambulatoryjną diagnostykę i leczenie osób z

  • dysfunkcjami seksualnymi,
  • zaburzeniami preferencji seksualnych,
  • dojrzewania seksualnego
  • zaburzeniami identyfikacji płciowej.

 

W poradni Seksuologicznej wykonuje się następujące  świadczenia; 

  • diagnostykę  seksuologiczną  oraz dostosowane  do  stwierdzanych zaburzeń specjalistyczne leczenie seksuologiczne,
  • psychoedukację dotyczącą zagadnień życia seksualnego człowieka i jego zaburzeń,
  • psychoterapię  indywidualną, małżeńską  i grupową.