Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu

Organizacja Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu,

Kondratowicza 8, blok H, tel. 326-59-40, tel. 326-54-45

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu wykonuje następujące świadczenia:

  • działania diagnostyczne w zakresie uzależnień oraz związanych z tym szkód zdrowotnych,
  • udziela indywidualnych porad specjalistycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, 
  • prowadzi indywidualną i grupową terapię  osób uzależnionych,
  • przygotowuje pacjenta kończącego podstawowy program psychoterapii do dalszego kontynuowania leczenia w trybie ambulatoryjnym.

 

Okres leczenia trwa ok. 8 tygodni, na wniosek zespołu terapeutycznego w porozumieniu z pacjentem pobyt na oddziale może być przedłużony.

Pacjenci oddziału mają prawo do;

  • profesjonalnej opieki,
  • otrzymania od personelu oddziału informacji na temat swego stanu zdrowia,
  • otrzymania od personelu oddziału informacji na temat programu terapeutycznego,
  • do spotkań z innymi terapeutami, o ile wcześniej poinformują swojego indywidualnego terapeutę.

Każdy pacjent będący pod opieką posiada program zajęć terapeutycznych, który podany jest do wiadomości pacjentów na tablicy ogłoszeń.