Oddział Psychiatrii

Oddział Psychiatrii ul. Kondratowicza 8, blok G, tel. 326-58-92

 

Leczenie obejmuje: 

  • diagnostykę psychiatryczno - psychologiczną;
  • farmakoterapię,
  • psychoterapię grupową i indywidualną.

 

Kryteria kwalifikujące: wiek 18-70 lat, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
Kryteria dyskwalifikujące: intoksykacja alkoholem i innym substancjami.