Zespół Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii - blok "B", I piętro

Sekretariat

22 326 56 69

e-mail

oit@brodnowski.pl

Fax

22 326 56 88

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych Anestezjologii

22 326 56 68

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych OIT

22 326 56 70

Konsola pielęgniarska

22 326-56-71

Pokój lekarski

22 326-57-19

W skład Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wchodzą:

Oddział Anestezjologii

 Zespół wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarek Oddziału Anestezjologii specjalizuje się i odpowiada za znieczulenie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik wszystkich zabiegów wykonywanych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, takich jak zabiegi z zakresu:                   

 • chirurgii ogólnej i naczyniowej
 • ortopedii
 • neurochirurgii
 • laryngologii
 • ginekologii i położnictwa
 • okulistyki
 • chorób wewnętrznych – kardiowersje, kolonoskopie, gastroskopie

Sposób działania:

Lekarze Oddziału Anestezjologii konsultują pacjentów do zabiegów planowych w ramach Poradni Anestezjologicznej, a pacjentów szpitalnych na prośbę lekarzy z oddziałów macierzystych oraz biorą udział w leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia życia z wykorzystaniem najnowszych wytycznych wg protokołu Advanced Cardiac Life Support.

 

Oddział Intensywnej Terapii

Oddział dysponuje 14 stanowiskami leczniczymi , wyposażonymi w najwyższej klasy sprzęt, dedykowany opiece nad pacjentami w najcięższym stanie przy udziale wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego. 
                   
Oddział Intensywnej Terapii umożliwia leczenie dorosłych chorych w stanie zagrożenia życia, a w szczególności:

 • niewydolności wielonarządowe ze szczególnym uwzględnieniem niewydolności oddechowej, układu krążenia i nerek
 • urazy wielonarządowe i mózgowo - czaszkowe
 • pacjenci po rozległych operacjach chirurgicznych
 • ostre zapalenie trzustki
 • wstrząs septyczny
 • pacjenci poresuscytacyjni
 • ciężkie zaburzenia elektrolitowe oraz zatrucia

 Wykorzystywany sprzęt:

Oddział Intensywnej Terapii wykorzystuje do leczenia nowoczesny sprzęt m.in.:

 • kolumny do intensywnej terapii z monitorami funkcji życiowych oraz materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe
 • aparat do pomiaru parametrów krytycznych Rapid Point
 • bronchofiberoskop
 • respiratory Evita XL i Savina oraz respiratory transportowe
 • monitory do pomiary rzutu serca Vigileo
 • aparat RTG przyłóżkowy
 • aparaty do leczenia nerkozastępczego Prismaflex
 • pompy wolumetryczne, strzykawkowe i żywieniowe
 • aparaty do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
 • defibrylatory LifePack 20

Szkolenia:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii oraz staże kierunkowe dla lekarzy innych specjalizacji.

 

Koordynatorzy Oddziału

 

lek. med. Agnieszka Kuncka Zakładowy Koordynator

 

 

 

Anna Grudzińska

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych AnestezjologiiAleksandra Aleksandrowicz

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych OIT