Marek Miesztalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Piotr Dyśkiewicz - Członek Rady Nadzorczej


Kinga Żuchowska - Członek Rady Nadzorczej


Michał Matejka - Członek Rady Nadzorczej


Tomasz Sieradz - Członek Rady Nadzorczej


Marta Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej


Anna Derlukiewicz - Członek Rady Nadzorczej


Tomasz Krasowski - Członek Rady Nadzorczej