Dział Organizacji i Zarządzania

Biuro Zarządu: Kierownik Dorota Kalinowska   tel. 22 326-59-10, fax 22 326-58-99   d.kalinowska@brodnowski.pl

Biuro Organizacji i Marketingu Świadczeń Opieki Zdrowotnej: Kierownik  Magdalena Wolniak - Bińkowska, tel. 22 326-56-65  dom@brodnowski.pl

Sekcja BHP: 22 326-53-62   bhp@brodnowski.pl

Inspektor OC: Zbigniew Wielocha   tel. 22 326-53-61  z.wielocha@brodnowski.pl

Inspektor Ochrony Danych: Ewa Kramkowska  tel. 22 326-57-45   IOD@brodnowski.pl

 

Dział Kadr i Szkolenia Kierownik Iwona Rutkowska, tel. 22 326-52-50, kadry@brodnowski.pl

 

Dział Kontroli Zarządczej: Kierownik Agnieszka Rudnik, tel. 22 326-52-39, a.rudnik@brodnowski.pl

 

Dział Informatyki i Rozliczeń:

Dyrektor: Adam Hetmański, tel. 22 326-55-80, fax. 22 326-55-83 it@brodnowski.pl

Kierownik : Rafał Kowalewski, tel. 22 326-55-80, fax. 22 326-55-83 it@brodnowski.pl

Sekcja Rozliczeń: Szpital tel. 22 326-55-81, Ambulatorium tel. 22 326-55-82

 

Pion finansowy

Dyrektor ds. ekonomiczno -finansowych, Główna Księgowa Anna Langiewicz,  tel. 22 326-52-06   a.langiewicz@brodnowski.pl

Zastępca Głównej Księgowej - Anna Niedziela   tel. 22 326-52-25   a.niedziela@brodnowski.pl

Dział Rachunkowości i Finansów:

finanse@brodnowski.pl

Kierownik  Maria Piechal  tel. 22 326-59-99  m.piechal@brodnowski.pl

Sekcja Księgowości Finansowej i Kosztów: Kierownik - Joanna Blicharska, tel. 22 326-53-10

Sekcja Inwentaryzacji i Księgowości Materiałowej: Kierownik Małgorzata Wróblewska, tel. 22 326-53-63  m.wroblewska@brodnowski.pl

 Dział Płac: Kierownik Grażyna Kochanowska, tel. 22 326-52-16 g.kochanowska@brodnowski.pl

 

Pion logistyczny

Dyrektor ds. logistycznych Witold Kopera, tel. 22 326-53-69 e-mail: w.kopera@brodnowski.pl

Dział Zabezpieczenia gospodarczego:

Sekcja Zaopatrzenia: Kierownik Mariola Gerek, tel. 22 326-52-45, zaopatrzenie@brodnowski.pl

Sekcja Obsługi Gospodarczej: Kierownik Wojciech Szemieta, tel. 22 326-52-42, w.szemieta@brodnowski.pl

Sekcja Transportu Wewnętrznego i Dezynfektornia: Kierownik Jacek Ziółkowski

Dział Zamówień: Kierownik Joanna Gąsior, tel. 22 326-53-53, dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl

Dział Zabezpieczenia Eksploatacyjnego i Inwestycji:

Sekcja Aparatury Medycznej i Sprzętu Medycznego: Kierownik Iwona Majerek, tel. 22 326-57-25, i.majerek@brodnowski.pl

Sekcja Elektroenergetyczna, Instalacji Sanitarnych i Remontów: Kierownik Piotr Bieniaszewski, tel. 22 326-57-03, p.bieniaszewski@brodnowski.pl

Sekcja Inwestycji: tel. 22 326-53-39, fax. 22 675-43-09

Dział Funduszy Europejskich i Badawczo Rozwojowych: Kierownik Delfina Brzezińska, tel. 22 326-58-30,  d.brzezinska@brodnowski.pl

Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej :Kierownik Agnieszka Reguła, tel. 22 326 53 68, a.regula@brodnowski.pl