Zwiększenie dostępności Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego dla osób z niepełnosprawnościami

logo_q.jpg [50.73 KB]

Termin realizacji - 01.09.2022 do 31.08.2023 r.

 

Mazowiecki  Szpital Bródnowski Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pt. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 999 791,69 zł.  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

• swobodne i samodzielne poruszać się korzystając z dwóch nowych wygodnych wind,

• mieć dostęp do różnorodnych świadczeń MSB - korzystając z nowych kozetek lekarskich, materacy przeciwodleżynowych, stołów rehabilitacyjnych i łóżek szpitalnych regulowanych o zwiększonym udźwigu, pionizatora oraz krzeseł do poczekalni,

• skutecznie komunikować się z Zespołem Szpitala, z uwzględnieniem dostosowania formy i metody porozumiewania się zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawności,

• mieć dostęp do różnorodnych świadczeń MSB - korzystając z łóżek transportowych, wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej i leżącej dla pacjentów bariatrycznych.

 

Harmonogram wersji pdf (link)

 

Nazwa Grantobiorcy: Mazowiecki Szpital Bródnowski  Sp. z o.o.
   
Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego dla osób z niepełnosprawnościami
        Planowany okres realizacji
 (od - do)
Nr pozycji Zakres dostępności Obszar dostępności Nazwa zadania od do
1 Zakres architektoniczny 16. Dżwig osobowy (winda) Zakup dźwiów osobowych wraz z montażem oraz demontaż starych wind 01.09.2022 31.08.2023
2 Zakres architektoniczny 52. Oddział  Zakup kozetek lekarskich regulowanych, o zwiększonym udźwigu 01.09.2022 31.12.2022
3 Zakres architektoniczny 49. Izba przyjęć/SOR Zakup krzeseł do poczekalni dla pacjentów 01.09.2022 31.12.2022
4 Zakres architektoniczny 52. Oddział  Zakup łóżek na OIOM regulowanych o zwiększonym udźwigu  01.09.2022 31.12.2022
5 Zakres architektoniczny 52. Oddział  Zakup łóżek szpitalnych regulowanych o zwiększonym udźwigu 01.09.2022 31.12.2022
6 Zakres architektoniczny 49. Izba przyjęć/SOR Zakup łóżkek transportowych na SOR dla SOR i położnictwa 01.09.2022 31.12.2022
7 Zakres architektoniczny 52. Oddział  Zakup stołów rehabilitacyjnych regulowanych o zwiększonym udźwigu 01.09.2022 31.12.2022
8 Zakres informacyjno-komunikacyjny 36. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami Realizacja szkoleń z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami 01.09.2022 30.04.2023
9 Zakres informacyjno-komunikacyjny 36. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami Realizacja szkolenia z zakresu nauki języka migowego 01.09.2022 30.06.2023
10 Zakres informacyjno-komunikacyjny 18. Powołanie koordynatora do spraw dostępności Utworzenie stanowiska koordynatora do spraw dostępności 01.11.2022 31.08.2023
11 Zakres informacyjno-komunikacyjny 24/43. Współpraca z podmiotem reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami/Audyt dostępności Przeprowadzenie 1 audytu w zakresie  dostępności szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami przez współpracujący podmiot reprezentujący osoby ze szczególnymi potrzebami
     
01.09.2022 31.12.2022
12 Zakres informacyjno-komunikacyjny 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększający dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakup materacy przeciwodleżynowych dla pacjentów leżących 01.09.2022 31.12.2022
13 Zakres informacyjno-komunikacyjny 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększający dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakup pionizatora 01.09.2022 31.12.2022
14 Zakres informacyjno-komunikacyjny 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększający dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakup wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej, w tym dla pacjentów bariatrycznych 01.09.2022 31.12.2022
15 Zakres informacyjno-komunikacyjny 22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększający dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakup wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej, w tym dla pacjentów bariatrycznych 01.09.2022 31.12.2022

 

O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego poprzez wzrost wiedzy personelu w zakresie komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie infrastruktury umożliwiającej poprawę jakości świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja przedsięwzięcia ułatwi pacjentom z niepełnosprawnościami poruszanie się i funkcjonowanie w Szpitalu. W ramach dostępności architektonicznej zostanie zapewniona kluczowa kwestia jaką jest swobodne, samodzielne poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami po budynku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup 2 wind. Zakup sprzętu medycznego z listy rekomendowanej, tj. łóżek transportowych, wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej i leżącej dla pacjentów bariatrycznych, kozetek lekarskich, materacy przeciwodleżynowych, stołów rehabilitacyjnych i łóżek szpitalnych regulowanych o zwiększonym udźwigu, pionizatora oraz krzeseł do poczekalni umożliwi dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do różnorodnych świadczeń MSB. W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej MSB zgodnie z ustawą nawiąże współpracę z podmiotem reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami (NGO), który przeprowadzi audyty dostępności w zakresie badania zgodności z wymogami w zakresie 3 obszarów (architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego) oraz dokona przeglądu procedur związanych z dostępnością. Szpital otrzyma zalecenia dotyczące rozwiązań, które wyeliminują lub zminimalizują bariery. W efekcie przeprowadzonego audytu dostępność w MSB zwiększy się. Poprzez realizację szkoleń z zakresu komunikacji (w tym z zakresu języka migowego) personel MSB nabędzie wiedzę dotyczącą znajomości zasad skutecznej komunikacji, pozwalającej na dostosowanie formy i metody porozumiewania się zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z ustawą o dostępności powołany zostanie Koordynator ds. dostępności, którego celem będzie przygotowanie i zrealizowanie planu działania we współpracy z NGO na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie ww. działania objęte projektem poprawią w znaczący sposób jakość świadczonych przez MSB usług.

 

Audyt wstępny - link

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.