Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Cov-2 na terenie województwa mazowieckiego

loga.jpg [51.20 KB]

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. jest Partnerem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-Cov-2.

Projekt obejmuje zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, w tym:

  • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
  • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
  • zakup urządzeń do dezynfekcji;
  • zakup środków do dezynfekcji;
  • zakup środków ochrony indywidualnej;
  • zakup leków, szczepionek, testów;
  • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
  • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. 

 

Zobacz imponującą listę zakupionego sprzętu (link)

Zakupy te są na łączną kwotę ok. 9 020 000,00 PLN.
  
Inwestycje wyniosły łącznie blisko 5 130 000 PLN.

Okres realizacji: 29.02.2020 r. – 31.12.2022 r.

Dowiedz się lepiej jak służą wybrane inwestycje :