Otyłość wśród dzieci – działania na rzecz poprawy stanu zdrowia młodych


Zapisy na konsultację medyczną kwalifikacyjną – poniedziałek – piątek - 11.00-17.00. - 798 738 014 Centrum Medyczne Goldenmed, ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa

 

Lider projektu: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - zapisy : pn - pt 8.00-15.00  tel.22 326 55 04

 

Opis projektu:

Otyłość należy do chorób cywilizacyjnych, a liczba osób nią dotkniętych z roku na rok wciąż wzrasta. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zaburzenie to coraz częściej występuje u najmłodszych.
W Polsce, wśród dzieci w wieku szkolnym, na nadwagę i otyłość cierpi co piąty chłopiec i co siódma dziewczynka, natomiast w  województwie mazowieckim odsetek dzieci z nadwagą i otyłością wynosi 31%.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie otyłości. Głównymi jego odbiorcami są dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej, uczęszczające do placówek na terenie dzielnic Warszawy: Targówka i Białołęki.

Nieodpłatnym wsparciem objętych zostanie 180 dzieci, u których zdiagnozowana zostanie otyłość. 
W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy będą brali udział w zajęciach ruchowych
(2 razy w tyg.), a także będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad dietetycznych oraz badań lekarskich, w tym m.in. u lekarza pediatry, fizjoterapeuty, gastroenterologa.

Jednocześnie zorganizowane zostaną działania informacyjno - edukacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie oraz personelu medycznego i szkolnego w zakresie przyczyn, skutków i terapii leczenia otyłości.

 

Wartość projektu: 1 000 657,50 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2023

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Działanie: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Realizacja:

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Lider projektu: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

Partner: Inwest Med. Sp. z o.o. – Centrum Medyczne Goldenmed, ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa