Program Polityki  Zdrowotnej  w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z Województwa  Mazowieckiego!

Program Polityki  Zdrowotnej  w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z Województwa  Mazowieckiego!

 

O pneumokokach:

Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) są to mikroorganizmy kolonizujące główne drogi oddechowe, przyczyniające się do powstawania zakażeń. Mogą wywoływać choroby, m.in. takie jak: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ucha środkowego, zatok, płuc (przebiegające z posocznicą i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych), kości, otrzewnej, osierdzia, a nawet sepsę.

Do transmisji dochodzi drogą kontaktu bezpośredniego lub drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania osoby zakażonej.

Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie narażone są dzieci poniżej 2 roku życia i osoby powyżej 65 roku, a także osoby z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odporności, z brakiem śledziony, chorzy na AIDS oraz dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli.

Obecnie skutecznym sposobem wykorzystywanym w profilaktyce zakażeń pneumokokowych są szczepienia ochronne. W dobie pandemii COVID-19, gdzie u pacjentów częściej dochodzi do nadkażeń bakteryjnych, pogarszających przebieg zapalenia płuc, szczepienie przeciw pneumokokom znacznie zmniejsza ryzyko powikłań bakterią, która często jest lekoodporna.

 

Opis projektu:

Celem programu jest zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem pneumokokami .

 

Działania realizowane w programie:

Szczepienie jedną dawką szczepionki PREVENAR-13.

 

Kwalifikacja do udziału w programie:

Do programu kwalifikowane są osoby, które:

  1. mają ukończone 50 lat;
  2. mieszkają na terenie województwa mazowieckiego;
  3. przejdą pozytywnie badanie lekarskie;
  4. zgodzą się na udział w programie i wypełnią stosowną dokumentację.

Udział w programie jest bezpłatny!

 

Punkt szczepień zlokalizowany na I piętrze budynku Szpitala w ambulatorium, w gabinecie nr 100.

 

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo do udziału w programie ma personel  medyczny zatrudniony w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały.

 

Liczba miejsc ograniczona! Po wyczerpaniu pełnej puli szczepionek, świadczenia zostaną zakończone.

 


Wartość projektu: 1 224 059,10 zł

Termin realizacji projektu: 2021-2023

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego


Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

1) Świadoma zgoda, oświadczenie o miejscu zamieszkania i kończeniu 50 roku życia (link)

2) Charakterystyka produktu leczniczego – Prevenar 13 (link)