Programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” na lata 2020-2023

Opis projektu:

Celem głównym programu jest zwiększenie aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż. Skierowany jest on do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Działania realizowane w programie:

1) Edukacyjne – poprzez udział w internetowym szkoleniu na specjalnie dedykowanej platformie edukacyjnej, zamieszczonej na stronie Szpitala.  Każdy uczestnik programu uzyska wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne, prawidłowego odżywiania,  sposobu kontroli masy ciała, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i otoczeniu, prewencji upadków i związanych z nimi urazów oraz powikłań itp.

2) Terapeutyczne - zajęcia ruchowe w grupach maksymalnie 4-osobowych, mające na celu poprawę sprawności fizycznej uczestników:

  1. ćwiczenia aerobowe (tlenowe),
  2. ćwiczenia siły mięśniowej,
  3. ćwiczenia gibkości,
  4. ćwiczenia równowagi.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość raz w tygodniu przez okres 3 miesięcy brać udział w  zajęciach terapeutycznych w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii Szpitala Bródnowskiego. Rodzaj ćwiczenia w konkretnej kategorii oraz ich częstotliwość będzie dopasowywana indywidualnie do możliwości fizycznych uczestnika przez fizjoterapeutę prowadzącego zajęcia.

Udział w programie jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje o programie: 22 326 55 04

Zapisy: pn-pt 8.00-15.00 pod nr tel.22 326 55 04, poprzez e-mail: seniorplus@brodnowski.pl lub osobiście w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego.

Wartość projektu: 333.025 zł

Termin realizacji projektu: wrzesień 2020-listopad 2023

Źródło dofinansowania: budżet Województwa Mazowieckiego