Inwestycje 2023

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]

Zestawienie zadań realizowanych przez MSB Sp. z o.o. w ramach dotacji celowych:

 • Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 o zestaw do przeprowadzenia ablacji serca.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

 1. Zestaw wizyjny 1 zestaw
 2. Osłona radiologiczna 1 zestaw
 3. System elektro anatomiczny 1 zestaw
 4. System do badań elektrofizjologicznych serca 1 zestaw
 5. Dwukanałowy stymulator serca 1 szt.
 6. Zestaw do testów wysiłkowych, zdalnego monitoringu oraz obróbki i zapisu danych 1 zestaw

Zadanie w trakcie realizacji.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 993 976,40 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1 934 157,11 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 59 819,29 PLN.

 

 • Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.- etap III.

Zakres Zadania obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie pionów instalacji hydrantowej we wszystkich budynkach oraz budowie
3-sekwencyjnego podziemnego zbiornika wody do celów ppoż wraz z zestawami pompowymi

w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. Ponadto w ramach Zadania pokryte zostaną koszty pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2023 roku:

 1. Roboty budowlano – montażowe.
 2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w 2024 roku:

 1. Roboty budowlano – montażowe.
 2. Nadzór inwestorski.
 3. Nadzór autorski.

 

Zadanie w trakcie realizacji.

Całkowita wartość zadania wynosi 13 020 971,82 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 12 630 342,67 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 390 629,15 PLN.

 

 • Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

 

Zakres zadania obejmuje aktualizację oprogramowania rezonansu magnetycznego, a także wymianę poprzez zakup nowych poszczególnych komponentów informatycznych rezonansu w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

 

Zakres rzeczowy zadania realizowany w roku 2023:

 1. Aktualizacja:
 1.  komputera głównego MR (tzw. MARS);
 2.  stacji akwizycyjnej AWP;  1 zestaw
 3.  stacji roboczej MRWP;
 4.  stacji graficznej (rekonstruktor obrazu).
 1. Aktualizacja oprogramowania do akwizycji danych – Compressed Sensing (CS) obrazowanie statyczne – 1 szt.
 2. Aktualizacja oprogramowania klinicznego – 1 zestaw.
 3. Aktualizacja oprogramowania do pracy terapeutycznej MRgFUS i Visualase

oraz aktualizacja oprogramowania komunikacji rezonansu z tymi elementami systemu – 1 zestaw.

 

Zadanie w trakcie realizacji.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 983 836,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1 924 305,77 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 59 530,23 PLN.

 

 • Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.

 

Zakres Zadania obejmuje wykonanie prac remontowych w Klinice Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.  w roku 2023.

 

Zadanie w trakcie realizacji.

Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 291 000,00 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 9 000,00 PLN.

 

 • Przebudowa pomieszczeń budynku ,,F’’ dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Sp. z o.o. - I etap dokumentacja.

 

Zakres Zadania realizowanego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia przebudowy pomieszczeń budynku F dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostaną koszty weryfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023 finansowany ze środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2022 roku:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023 :

- Weryfikacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

 

Zadanie w trakcie realizacji.

Całkowita wartość zadania wynosi 793 354,93 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 769 554,28 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 23 800,00 PLN.

 

 • Przebudowa punktu pobrań wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.:

 

Zakres Zadania obejmuje wykonanie prac budowlano montażowych w punkcie pobrań w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o., w celu  podwyższenia standardów sanitarno-epidemiologicznych wraz z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. Ponadto w ramach Zadania sfinansowane zostaną koszty zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

 1. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 2. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia

 

Całkowita wartość zadania wynosi 323 183,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 313 487,51 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 9 695,49 PLN.

 

 • Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.

Zakres Zadania obejmuje wykonanie modernizacji VIII kondygnacji (poddasze techniczne) w budynku C Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w celu przystosowania powierzchni do montażu kolejnych central wentylacyjnych, które będą obsługiwały modernizowane powierzchnie poszczególnych Oddziałów wraz z  dostosowaniem  powierzchni do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto w ramach zadania zostaną opracowane warunki ochrony przeciwpożarowej kondygnacji VIII w budynku C

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

Wykonanie robót budowlano - montażowych                    

 

Całkowita wartość zadania wynosi 796 507,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 772 611,79 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 23 895,21 PLN.

 

 • Naprawa agregatu próżni w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.

 

Zakres rzeczowy zadania realizowany w roku 2023:

Naprawa agregatu próżni poprzez wymianę pompy w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. W ramach zadania sfinansowany zostanie również koszt dostawy i montażu.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 39 913,50 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 38 716,10 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 1 197,40 PLN.

 

 • Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

 

Zakres Zadania obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Pododdziału Ginekologii i Położnictwa  Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.  w roku 2023.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

 1. Tor wizyjny – 1 szt.
 2. Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 311 841,33 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 302 486,09 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 9 355,24 PLN.

 

 • Modernizacja sal chorych chorych wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac budowlano montażowych polegających na wykonaniu przebudowy sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

Realizacja zadania ma na celu zwiększenie funkcjonalności i podniesienie standardu w wyżej wymienionych salach.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

Roboty budowlano montażowe

 

Całkowita wartość zadania wynosi 99 445,78 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 96 462,41 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 2 983,37 PLN.

 

 

 • Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku ,,C’’ dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. – I etap dokumentacja”

Zakres Zadania obejmuje  opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń VI piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.

 Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

Opracowanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej

 

Całkowita wartość zadania wynosi 559 650,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 542 860,50 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 16 789,50 PLN.

 

 • Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku ,,C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. – etap II

Zakres Zadania obejmuje wykonanie robót budowlano montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku ,,C” zajmowanych przez  Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.  Realizacja zakłada modernizację sal pacjentów, węzłów sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń służbowych, utworzenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. Zakres zadania obejmie również wymianę pionów i poziomów instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazów medycznych oraz modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w granicach kondygnacji zajmowanej przez Oddział. Ponadto w ramach zadania zostaną pokryte koszty usług związanych z Nadzorem Autorskim i Nadzorem Inwestorskim oraz zakupem, dostawą montażem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego.

 

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

 1. Nadzór Inwestorski
 2. Roboty budowlano – montażowe
 3. Nadzór Autorski
 4. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego                                                     

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2024:

 1. Nadzór Inwestorski
 2. Roboty budowlano – montażowe
 3. Nadzór Autorski
 4. Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego                                                     

 

Całkowita wartość zadania wynosi 32 861 559,92 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 31 875 713,11PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 985 846,81 PLN.

 

 • Modernizacja pomieszczeń Oddziału COVID - 19 budynek C poziom O odcinek C dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz NPL w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.”,

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowych prac budowlano montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych w budynku ,,C’’ na poziomie O odcinek C zajmowanych dotychczas przez Oddział COVID – 19. Realizacja  zakłada zorganizowanie na ww powierzchni Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej. Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj obejmie opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór autorski oraz wykonanie ww prac. Ponadto w ramach Zadania zostaną pokryte koszty związane z Opracowaniem Programu Funkcjonalno-użytkowego oraz  koszty związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy Zadania realizowany w roku 2023:

 1. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej
 3. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
 4. Nadzór autorski
 5. Nadzór inwestorski.

 

Całkowita wartość zadania wynosi 1 971 794,17PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1 912 640,35 PLN

Wkład własny MSB Sp. z o.o. – 59 153,82 PLN.

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]