Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy instalacji średniego napięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich obiektów Szpitala Bródnowskiego oraz obiektów towarzyszących.

 

Termin realizacji – listopad  2020r.

Całkowita wartość zadania wynosi 550 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 544 500,00 PLN

Środki własne Spółki – 5 500,00 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]