„ Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja”

„ Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja”

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych w części budynku „J” na poziomie niskiego parteru, z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Szpitala Bródnowskiego. Zakres opracowania obejmuje branże budowlaną, sanitarną, elektryczną i niskoprądową ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowej oraz kontroli dostępu. Dokumentacja uwzględnia również sporządzenie specyfikacji zakupowych specjalistycznego wyposażenia archiwizacyjnego niezbędnego dla tego typu pomieszczeń.

 

Termin realizacji – sierpień 2020r.

Całkowita wartość zadania wynosi 100 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 99 000,00 PLN

Środki własne Spółki – 1 000,00 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]