„Modernizacja IV piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistyczne

„Modernizacja IV piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja”

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby modernizacji Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji (sal pacjentów i pooperacyjnych, rehabilitacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń pomocniczych, służbowych, utworzenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, oraz wymianę pionów i poziomów instalacji sanitarnej, elektrycznej i gazów medycznych oraz węzłów sanitarnych) zlokalizowanych na IV piętrze budynku C Szpitala Bródnowskiego wraz ze sporządzeniem specyfikacji zakupowych sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia meblowego. Dokumentacja będzie obejmowała również część dotyczącą przebudowy istniejącej sali artroskopowej na pełnoprofilową salę operacyjną o szerokim spektrum wykonywania zabiegów operacyjnych.

 

Termin realizacji – sierpień 2020r.

Całkowita wartość zadania wynosi 141 450,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 140 035,50 PLN

Środki własne Spółki – 1 414,50 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]