„ Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres Zadania realizowanego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. obejmuje wykonanie robót budowalno-montażowych polegających na demontażu nieużytkowanych instalacji w szachtach, w szczególności w kondygnacji technicznej (w tym instalacji wentylacji mechanicznej) oraz modernizacji instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W ramach Zadania sfinansowane zostaną również koszty nadzoru inwestorskiego (obejmujące również przygotowanie OPZ i udział w postępowaniu przetargowym) i nadzoru autorskiego.

 

Termin realizacji – marzec  2022r.

Całkowita wartość zadania wynosi 17 595 650 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 17 419 693,52 PLN

Środki własne Spółki – 175 956,48 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]