„Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”

„Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zewnętrznych sieci instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej w celu zasilania wodą wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Przedmiotowe zadanie jest komplementarne do dokumentacji opracowanej w roku 2019 dotyczącej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantów wewnętrznych. Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje również zaprojektowanie zbiornika przeciwpożarowego oraz indywidualnego zestawu podnoszenia ciśnienia, zasilającego w wodę z istniejącego przyłącza.

Termin realizacji – wrzesień 2020r.

Całkowita wartość zadania wynosi 148 215,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 146 732,85 PLN

Środki własne Spółki – 1 482,15 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]