Modernizacja części V piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziału Okulistyki wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnows

Modernizacja części V piętra budynku C dla potrzeb Zespołu Oddziału Okulistyki wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem I wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja”

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby modernizacji Zespołu Oddziałów Okulistyki (sal pacjentów i pooperacyjnych, gabinetów zabiegowych, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń pomocniczych, służbowych, utworzenia sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, oraz wymianę pionów i poziomów instalacji sanitarnej, elektrycznej i gazów medycznych oraz węzłów sanitarnych) zlokalizowanych na V piętrze budynku C, odcinek A i część odcinka B (wschodnia) Szpitala Bródnowskiego wraz ze sporządzeniem specyfikacji zakupowych sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia meblowego. Dokumentacja będzie obejmowała również część dotyczącą przebudowy istniejącej sali operacyjnej na pełnoprofilową salę operacyjną o szerokim spektrum wykonywania zabiegów operacyjnych.

Termin realizacji – wrzesień 2020r.

Całkowita wartość zadania wynosi 78 0720,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 77 932,80 PLN

Środki własne Spółki – 787,20 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]