„Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych” (projekt partnerski w ramach RPO WM)

„Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych” (projekt partnerski w ramach RPO WM)

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres Projektu obejmuje informatyzację szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania apteki szpitalnej ( w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne) oraz wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania. Projekt obejmuje również zakup, dostawę i montaż klimatyzacji oraz dostosowanie pomieszczeń do montażu wyposażenia ( szaf lekowych).

 

Termin realizacji – czerwiec 2022r.

Całkowita wartość zadania wynosi 10 487 418,28 PLN

Dofinansowanie z EFRR – 8 389 934,62 PLN.

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2 097 483,66 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]