Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania obejmuje wykonanie Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzyskaniem jej uzgodnienia przez Komendanta Wojewódzkiego PSP na potrzeby określenia koniecznych do przeprowadzenia zmian w obiektach Szpitala Bródnowskiego.

 

Termin realizacji – listopad 2020r.

Całkowita wartość zadania wynosi 147 600,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – 146 124,00 PLN

Środki własne Spółki – 1 476,00 PLN

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]