Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń

Zakres zadania obejmuje zakup tomografu komputerowego, UPS oraz strzykawki automatycznej. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlano - montażowe polegające na modernizacji pomieszczeń na potrzeby zainstalowania zakupionego aparatu. Zakres zadania obejmuje również pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Zakres zadania realizowany w roku 2019:

  1. Wykonanie robót budowlano – montażowych.
  2. Nadzór Inwestorski.
  3. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego oraz szkolenie personelu.
  4. Zakup i montaż UPS - 1 szt.
  5. Zakup strzykawki automatycznej - 1 szt.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 3 494 708,38 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 3 459 761,80 PLN

Wkład własny Spółki – 34 947,08 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania – 11.2019r.

Inwestycja zakończona!

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]