Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- etap I

Zakres rzeczowy zadania realizowany w 2019r.:

 1. Defibrylator  5 szt.
 2. Respirator transportowy 3 szt.
 3. Skreślono
 4. Aparat Sokołowskiego do nastawiania złamań  1 szt.
 5.       5 .Bieżnia rehabilitacyjna   2 szt.
 6. Elektryczny rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych   1 szt.
 7. Stół operacyjny z napędem hydraulicznym  1 szt.
 8. Diatermia elektrochirurgiczna  1 szt.
 9. Myjnia do endoskopów  1 szt.
 10. Stół transportowo zabiegowy 1 szt.
 11. Inhalator mobilny do pracy ciągłej 2 szt.
 12. Aparat USG 3 szt.
 13. Łóżko porodowe z wyposażeniem  1 szt.
 14. Kardiotokografy z wyposażeniem i monitorowaniem matki 22 szt.
 15. Skreślono
 16. Tonometr bezdotykowy 1 szt.
 17. Autoklaw 1 szt.
 18. Skreślono
 19. Skreślono
 20. Stół operacyjny ogólno chirurgiczny 1 szt.
 21. Dermatom  1 szt.
 22. Kompletny system do stabilizacji głowy 1 szt.
 23. Aparat do ultrasonografii 1 szt.
 24. Kardiomonitor 6 szt.
 25. Łóżko bariatryczne z wagą  1 szt.
 26. Videolaryngoskop z wyposażeniem 1 szt.
 27. Monitor zwiotczenia mięśni z interfejsem skreślono 4 szt.
 28. Aparat do ogrzewania pacjenta 3 szt.
 29.     29.Napędy  traumatologiczne 1 szt.
 30. Monitor rzutu serca 1 szt.
 31. Dygestorium metalowe 1 szt.
 32. Aparat USG 1 szt.
 33. Stół zabiegowy 1 szt.
 34. Skreślono
 35. Zestaw do magnetoterapii (leżanka, aplikator, stolik, aparat) 1 zestaw
 36. Biostymulator laserowy + sonda + scaner+2 pary okularów ochronnych 1 zestaw.
 37. Kolonoskop 1 szt.
 38. Łóżeczka grzewcze 2 szt.
 39. Śródoperacyjny mobilny aparat rentgenowski na potrzeby Bloku operacyjnego 1 szt.
 40. Aparat Esmarcha 2 szt.
 41. Mikronapęd 1 szt.
 42. Aparat do zabiegów w niedokrwieniu i znieczuleń odcinkowych 1 szt.
 43. Akumulatorowy napęd ortopedyczny 1 szt.
 44. Aparat do terapii ozonem                  1 zestaw
 45. Stół operacyjny artroskopowy  1 szt.
 46. Ultasonograf z głowicą liniową do biopsji stawów (radiosynowiektomi) oraz badań tarczycy. 1 szt.
 47. Pompa podciśnieniowa – VAC 1 szt.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 4 585 113,30 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 4 528 992,30 PLN

Wkład własny Spółki – 56 121 PLN

Planowany termin realizacji przedmiotowego zadania – 12.2019r.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo_mazowsze.png [19.60 KB]