Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych

Zakres zadania obejmował dostawę, montaż i uruchomienie myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych  w ilości 16 sztuk, dla Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.

 

Zakres zadania realizowany w roku 2019 :

  1. Myjnie  dezynfektory do naczyń sanitarnych – 16 szt.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 276 307,20 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 273 544,13 PLN

Wkład własny Spółki – 2 763,07 PLN

 Termin realizacji przedmiotowego zadania – 30.06.2019r.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo_mazowsze.png [19.60 KB]