Zakup i wymiana uszkodzonych baterii UPS oraz agregatu chłodu wraz z osprzętem instalacyjnym

Zakres rzeczowy realizowany w 2019 r.:

  1. Zestawy akumulatorów do UPS 12V o pojemności 8 000 Ah      3 szt.
  2. Zestaw akumulatorów do UPS 12V o mocy 20 KVA 1 szt
  3. Agregat chłodu wraz z osprzętem instalacyjnym                               2 kpl.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 288 914,70 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 286 025,55 PLN

Wkład własny Spółki – 2 889,15 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania –08.2019r.

Inwestycja zakończona!

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]