Zakup Gamma Kamery Spect Ct – Doposażenie Zakładu Medycyny Nuklearnej

Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie gamma kamery SPECT CT wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń niezbędnych do pracy w/w aparatu tj. pokoi opisowych, infrastruktury sanitarnej dla pacjentów i personelu, rejestracji, wydzielenie poczekalni, przygotowanie gabinetów lekarskich oraz pokoju do podawania radiofarmaceutyków. Prace modernizacyjne będą obejmowały wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, jak również systemu osłon stałych przeciwko promieniowaniu jonizującemu w gabinecie badań scyntygraficznych wg. obliczeń projektu ochrony radiologicznej. Ponadto zakres prac zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz usługę nadzoru inwestorskiego. Powierzchnia objęta zakresem prac to około 340 m2.

 

Zakres rzeczowy zadania zrealizowany w roku 2018:

Zakup i dostawa gamma kamery SPECT CT wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Zakres rzeczowy zadania realizowany w roku 2019:

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni gamma kamery.

Montaż, instalacja i uruchomienie gamma kamery SPECT CT wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz szkolenie personelu i obsługi technicznej.

Nadzór inwestorski.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i zezwoleń.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 4 550 017,07 w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2 333 959,67 PLN

Ministerstwo Zdrowia – 2 192 482,04

Wkład własny Spółki – 23 575,36 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania –09.2019r.

Inwestycja zakończona!

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo_mazowsze.png [19.60 KB]