Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem I-go wyposażenia w wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – I etap Koncepcja

Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej umożliwiającej wykonanie  w  II etapie dokumentacji projektowo – kosztorysowej a w III etapie przeprowadzenie przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim
w Warszawie Sp. z o.o. wraz z zakupem wyposażenia. W ramach zadania sfinansowany zostanie również koszt usługi nadzoru projektowego.

Zakres zadania realizowany w roku 2019:

Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej.

Nadzór projektowy

 

Całkowity koszt zadania wynosi 73 185,00 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 72 453,15 PLN

Wkład własny Spółki – 731,85 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania –11.2019r.

Inwestycja zakończona!

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]