Naprawa Angiografu Dwupłaszczyznowego

 

Całkowity koszt zadania wynosi 189 000,00 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 187 110,00 PLN

Wkład własny Spółki – 1 890,00 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania – czerwiec 2019r.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego