Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku „K” na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlano - montażowych poprzez modernizację stacji transformatorowej w budynku K na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego  w Warszawie Sp. z o.o. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów opracowania projektu wykonawczego wymiany transformatorów w stacji „K” wraz z kosztorysem oraz wielowariantową koncepcję modernizacji elektroenergetycznego układu rozdzielniczego SN i nN. W ramach zadania sfinansowany zostanie koszt nadzoru inwestorskiego.

 

Zakres rzeczowy realizowany w 2019 r.:

  1. Opracowanie dokumentacji:

1.1          Projekt wykonawczy wymiany transformatorów w stacji „K” wraz z kosztorysem.

1.2          Wielowariantowa koncepcja modernizacji elektroenergetycznego układu rozdzielniczego SN i nN.

  1. Roboty budowlano – montażowe.
  2. Nadzór inwestorski.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 680 829,15 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 674 020,86 PLN

Wkład własny Spółki – 6 808,29 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania –11.2019r.

Inwestycja zakończona!

 

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]