Modernizacja sieci hydrantowej oraz hydrantów pożarowych

Modernizacja sieci hydrantowej oraz hydrantów pożarowych oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w warszawie sp. Z o.o.- etap i dokumentacja

 

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w celu dostosowania sieci hydrantowej oraz hydrantów pożarowych do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 147 600,00.PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 145 589,40 PLN

Wkład własny Spółki – 2 010,60 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania – wrzesień 2019r.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo_mazowsze.png [19.60 KB]