Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynkach Szpitala

„Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynkach Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – I etap dokumentacja”. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych do modernizacji instalacji wody użytkowej w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Całkowity koszt zadania wynosi 442 800,00 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 438 372,00 PLN

Wkład własny Spółki – 4 428,00 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania – lipiec 2019r.

Inwestycja zrealizowana!

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

 logo_mazowsze.png [19.60 KB]