Modernizacja Instalacji Kanalizacji Wewnętrznej

Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych do modernizacji instalacji kanalizacji wewnątrz budynków w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.

Całkowity koszt zadania wynosi 295 200,00 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 292 248,00 PLN

Wkład własny Spółki – 2 952,00 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania – lipiec 2019r.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo_mazowsze.png [19.60 KB]