Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej

W ramach realizacji zadania zostanie wykonany III etap modernizacji głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. Ponadto zakres zadania obejmuje pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy realizowany w 2019 r.:

1. Kanalizacja deszczowa

1.1.        Odcinek od A02 do E03;

1.2.        Odcinek od A03 do A03.6;

1.3.        Odcinek od F01 do F05;

1.4.        Odcinek od F03 do F03.3;

1.5.        Odcinek od F01 do F01.6;

1.6.        Odcinek od F01 do F01.10;

1.7.        Odcinek od D02 do D02.2;

1.8.        Odcinek od D03 do D03.1;

  1. Przyłącza do budynku A, B, D, H, K, E, F, G;
  2. Przyłącza do wpustów deszczowych;
  3. Studnie i wpusty do kanalizacji deszczowej – 46 szt.;
  4. Instalacja kanalizacji bytowej odprowadzająca ścieki kuchenne.
  5. Nadzór inwestorski.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 3 733 276,82 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 3 695 944,05 PLN

Wkład własny Spółki – 37 332,77 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania – 07.2019r.

Inwestycja zakończona!

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo_mazowsze.png [19.60 KB]