Inwestycje

1.jpg [362.99 KB]

 

PRZEDSTAWIAMY INWESTYCJE ZREALIZOWANE, W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ PLANOWANE NA ROK 2019:

 

Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynkach szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o. – I etap dokumentacja


Modernizacja instalacji kanalizacji wewnętrznej budynków w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o.- I etap dokumentacja


Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o.


Modernizacja sieci hydrantowej oraz hydrantów pożarowych oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o.- etap I dokumentacja


Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o.- etap I


Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego


Modernizacja głównej magistrali kanalizacyjnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o. – etap III


Zakup gamma kamery spect ct – doposażenie zakładu medycyny nuklearnej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie sp. z o.o.


Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku „K” na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. 


Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń  Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.


Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem I-go wyposażenia w wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.  – I etap Koncepcja


Zakup i wymiana uszkodzonych baterii UPS oraz agregatu chłodu wraz z osprzętem instalacyjnym w pomieszczeniach UPS w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.


Remont lądowiska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.