Celem „ Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” jest przede wszystkim dążenie do zahamowania wzrostu zachorowań na nowotwory. Realizacja programu ma na celu osiągniecie średnich europejskich wskaźników do wykorzystania w praktyce najnowszych osiągnięć medycznych dotyczących diagnozowania i leczenia nowotworów oraz utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w sakli kraju. Zakład Diagnostyki Obrazowej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego jest jedną  z większych funkcjonujących w Województwie Mazowieckim placówek tego typu. Populacja Województwa wynosi 5 mln 300 tyś. mieszkańców. Wskaźniki dotyczące chorób nowotworowych na Mazowszu przedstawiają się następująco : zachorowalność na nowotwory złośliwe wynosi ogółem dla kobiet 201,01 i dla mężczyzn 283,3 na 100 000 mieszkańców.

Szpital posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na badania, kontrakt ten jest systematycznie przekraczany. Dotychczas badania MR były wykonywane na aparacie MR typu GE Excite HD 1,5T, rok produkcji 2004. Stopień jego użycia określono na 95%.

Z uwagi na konieczność uzupełnienia i wymiany zużytego sprzętu oraz zapewnienia bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych Mazowiecki Szpital Bródnowski zakupił nowy  rezonans magnetyczny 3,0T oraz przeprowadził modernizację pomieszczeń.

Wartość inwestycji: 6 259 954,80 zł

Ministerstwo Zdrowia: 2 155 647,02 zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego: 4 044 707,96 zł

MSB:59 599,18 zł

Termin realizacji: 23.10.2017 r. – 23.03.2018 r.

Inwestycja została zrealizowana.

 Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu "Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T RM" oraz przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

 

ministerstwo_zdrowia_logo.png [84.31 KB]logo mazowsze.PNG [12.35 KB]