Dla poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, zwiększeniu bezpieczeństwa naszych pacjentów, szczególnie pacjentów internistycznych, Mazowiecki Szpital Bródnowski realizuje zadanie pn.: „Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia”.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych mających na celu modernizację pomieszczeń zajmowanych przez Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii, zlokalizowanych na VII piętrze w budynku C. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu specjalistycznego wyposażenia medycznego i pierwszego wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanego zespołu oddziałów.

Kwota wsparcia Województwa Mazowieckiego: 5 217 741 zł

Inwestycja została zrealizowana.

Inwestycja zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo mazowsze.PNG [12.35 KB]